Zaokružen proces proizvodnje

Ovde možete videti ceo proces izrade ventila za gumarsku industriju.

Od crteža pravimo model u CAD softveru i program obrade u CAM programu. Post procesor pretvara grafički program u NC kod koji prepoznaje CNC glodalica.